INFORMATII PRELIMINARE

INTRODUCERE

Iți mulțumim pentru interesul față de serviciile electronice oferite de platforma „Predare pentru schimbare”. Când intri într-o relație de orice fel cu noi, ne încredințezi informațiile tale. Scopul acestei Politici de confidențialitate este să îți explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm si ce facem cu ele. Îți luăm in serios confidențialitatea și nu vindem niciodată liste sau adrese de e-mail. Suntem conștienți că informațiile personale îți aparțin, de aceea depunem toate eforturile să le stocăm in siguranță și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a te informa. Aceste informații sunt importante. Sperăm să le citești cu atenție. Nu luăm decizii automate.

 

ALTE SERVICII

Aceasta Politica de confidențialitate nu acoperă aplicațiile și site-urile altor terți la care poți ajunge prin accesarea link-urilor de pe platforma. Acest lucru excede controlului nostru. Te încurajăm să examinezi Politica de confidențialitate de pe orice site și/sau aplicație accesezi înainte de a furniza date personale.

 

CINE SUNTEM NOI?

Inspectoratul Școlar Județean Cluj se constituie ca o organizație complexă și modernă, care își propune să dezvolte la nivelul județului un sistem educațional de formare atractiv, inovativ, accesibil, flexibil și relevant în raport cu cerințele mediului socio-economic, cultural și sportiv. Potrivit legislației, ISCJ este operator de date cu caracter personal. Pentru ca datele tale să fie prelucrate in siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a le proteja.

 

CINE EȘTI TU?

Potrivit legislației, tu, persoană fizică beneficiară a serviciilor noastre sau persoană aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o „persoană vizată”, adică o persoană identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți in privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să iți exerciți cu ușurință, in orice moment, drepturile, am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, persoana vizată.

 

ANGAJAMENTUL NOSTRU

Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne luăm angajamentul să respectăm legislația națională privind protecția datelor cu caracter personal.

 

Daca ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale in legătura cu datele pe care le deținem sau dacă ai îngrijorări cu privire la modul in care tratăm orice problemă de confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: pps@isjcj.ro

 

INFORMAȚIILE TALE

CE FEL DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE TINE?

Când interacționezi in orice fel cu noi este posibil să ne dai sau să primim din alte surse informații incluzând:

 • Numele și prenumele
 • Adresa de e-mail
 • Unitatea de învățământ
 • Tipul utilizatorului (Cadru didactic, Elev, Personal de sprijin)

Este posibil să colectăm date prin module cookie sau alte tehnologii similare, inclusiv:

 • Adresa IP
 • Navigatorul de internet
 • Locația

 

DE CE COLECTAM ACESTE INFORMATII?

Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la următoarele:

 • Pentru a-ți răspunde la întrebări si solicitări;
 • In scop de marketing, însă doar in situația in care avem consimțământul tău prealabil;
 • Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile si produsele pe care le oferim;
 • Pentru a diagnostica sau a remedia probleme tehnice;
 • Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 • Pentru crearea și/sau mentenanța conturilor;
 • Pentru a ne conforma legislației;
 • Pentru constatarea sau revendicarea unui drept in instanță.

 

CARE SUNT TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRARE?

Ti-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Reține că îți poți retrage în orice moment consimțământul prin transmiterea unei cereri scrise la adresa de e-mail: pps@isjcj.ro.

Prelucrarea este necesara pentru:

 • încheierea sau executarea unui contract intre tine si noi. Anumite informații, precum datele tale de identificare personală care sunt obligatorii pentru accesarea funcționalităților platformei.
 • îndeplinirea obligațiilor legale, conform cadrului legislativ din România
 • Îndeplinirea obligațiilor asumate față de finanțatorul proiectului prin care se realizează platforma.

 

CAT TIMP STOCAM DATELE?

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 5 ani de la ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate in date anonime pentru a fi utilizate in scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege sau de finanțatorul proiectului prin care se realizează platforma.

 

CUM PARTAJAM INFORMATIILE TALE CU CEILALTI?

Putem dezvălui datele tale, respectând legea aplicabilă, furnizorului platformei sau altor terți cum ar fi finanțatorul proiectului prin care se realizează platforma. Depunem in permanentă eforturi rezonabile pentru a ne asigura că acești terți au implementate masuri adecvate de protecție și securitate. Cu acești terți avem clauze contractuale astfel încât datele tale să fie protejate.

 

Putem transmite datele si altor părți având consimțământul sau potrivit instrucțiunilor tale.

 

Vom putea, de asemenea, furniza informațiile tale cu caracter personal si către parchet, politie, instanțele judecătorești si alte organe abilitate ale statului, in baza și in limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Ne vom asigura, in limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc România sau Spațiul Economic European, însă, in măsura in care vom transfera date către state din afara acestor teritorii, ne vom asigura, in toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la bază consimțământul tău explicit sau alt temei legal.

 

CARE SUNT DREPTURILE TALE?

 • Dreptul de retragere a consimțământului
 • Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 • Dreptul de acces asupra datelor
 • Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 • Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 • Dreptul la restricționarea prelucrării
 • Dreptul de a solicita transmiterea datele pe care le avem despre tine către alt operator
 • Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri
 • Dreptul de a te adresa justiției
 • Dreptul de depune o plângere in fata unei autorități competente

Te rugăm sa reții ca:

 • Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnată și datată la adresa de e-mail: pps@isjcj.ro.
 • Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiata sau nu. In măsura in care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la autoritatea competentă și de a te adresa justiției.
 • Vom încerca sa răspundem solicitării in termen de 30 de zile calendaristice. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit in funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un termen util.
 • Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.

 

INTREBARI, SOLICITARI SI EXERCITAREA DREPTURILOR

Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor tale sau dorești să îți exerciți drepturile legale sau ai orice altă îngrijorare cu privire la confidențialitate, ne poți scrie la adresa de e-mail: pps@isjcj.ro.

Felicitări! Ai ajuns la final! Ne bucuram ca ți-ai făcut timp să afli cum îți protejam informațiile personale.